Vakker modelljernbane med gamle damplokomotiver og damptog i Nord-Tyskland

Vakker modelljernbane med gamle damplokomotiver og damptog i Nord-Tyskland

Video № 526
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=F-dtxggqAmw

I Tyskland er det en stat som er preget av vakre landskap og lav befolkningstetthet. Det er delstaten Mecklenburg, som strekker seg fra Berlin nordover til Østersjøen. Landskapet i Mecklenburg gir mye inspirasjon til jernbanemodellering. En kjent modellbygger og bokforfatter i Tyskland er Franz Rittig. Hans modelljernbaneoppsett er alltid preget av to funksjoner: På den ene siden fokuserer han alltid på Mecklenburgs jernbanehistorie, og på den andre siden er hans modelljernbaneoppsett konstruert i høyeste kvalitet med mange detaljer.

Franz Rittig er historiker. Som historiker har han bygget dette modelltogdioramaet, som presenterer etterkrigstidens tyske jernbaner i Den tyske demokratiske republikk (Øst-Tyskland). Modelljernbaneanlegget ligger et sted nordvest i Mecklenburg og viser en liten jernbanelinje som var planlagt der, men som aldri ble bygget i virkeligheten.

Franz Rittig hadde latt seg inspirere av historiske byggeplaner og laget en modelljernbane av en liten bystasjon slik den en gang kunne ha sett ut hvis den hadde blitt bygget. Med mye fantasi ble det skapt et vakkert lite togdiorama som tar betrakteren med inn i et pittoresk landskap med stråtette gårder og bindingsverkshus.


Pilentum Television