Pilentum TelevisionMakieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Grupę Modelarską o nazwie ”Polska Makieta Modułowa H0” tworzą modelarze i sympatycy modelarstwa, którzy preferują określony, realistyczny sposób budowy makiet oraz sposób zabawy w miniaturę prawdziwej, polskiej kolei. Taką realistyczną makietą kolejową jest makieta modułowa o nazwie ”Stacja Zielona”. Twórcą modułu jest Marcin Turko.

Stacja Zielona jest małą stacją przelotową, położoną na jednotorowej, lokalnej linii kolejowej. Jej układ torowy jest książkowym przykładem takiej stacji. Na siedmio segmentowym module znajduje się tor główny zasadniczy, tor główny dodatkowy oraz dwa tory boczne. Przy torach głównych usytuowane zostały jednokrawędziowe perony, zaś przy torze bocznym – wyładownia i rampa czołowo-boczna.

Centralnym punktem stacji jest budynek dworcowy, będący repliką obiektu znajdującego się w Smolnie Wielkim. W budynku tym znajduje się poczekalnia dla podróżnych, nastawnia dysponująca, a na piętrze mieszkania służbowe. Bezpośrednio przy dworcu usytuowany jest magazyn. Stacja wyposażona jest w scentralizowane, mechaniczne urządzenia zabezpieczenia ruchu kolejowego z sygnalizacją świetlną. Posiada tylko semafory wjazdowe. Charakterystycznym elementem tych urządzeń są zewnętrzne naprężacze do napędów zwrotnicowych.

Obok budynku dworcowego zlokalizowany jest dom mieszkalny z zabudowaniami gospodarczymi. W obrębie stacji zlokalizowany jest również przejazd kolejowy kategorii A, na skrzyżowaniu z drogą powiatową, a przy nim strażnica przejazdowa, skąd dróżnik obsługuje rogatki. Stacja posiada oświetlenie elektryczne. Całość dopełnia zieleń, stanowiąca otoczenie torów i obiektów.

Bardzo ważnym elementem zabawy w kolej jest zgodność taboru. Zasadą jest, aby tabor posiadał właściwe oznakowanie i osygnalizowanie, był odpowiednio zwaloryzowany, tak aby przypominał oryginał, a nie plastikową zabawkę. Dlatego, bardzo dużą uwagę przykłada się do stanu technicznego i parametrów eksploatacyjnych używanego taboru.

Podczas wystaw modelarskich dla publiczności członkowie Grupy prezentują swe makiety w formie modułowej lub w tzw. formie demonstracyjnej (czyli doposażając je w tło i dedykowane oświetlenie). Grupa Modelarska „Polska Makieta Modułowa H0” jest, zatem, grupą, która nie tylko zajmuje się realistycznym odtwarzaniem w miniaturze krajobrazu i elementów infrastruktury lecz także uruchamiając na makietach modelowe pociągi stara się w maksymalny sposób odzwierciedlać zasady prowadzenia ruchu obowiązujące na PKP realizując ich ruch w oparciu o rozkład jazdy i wskazania urządzeń sygnalizacyjnych oraz osób polecenia osób odpowiedzialnych za jego bezpieczeństwo.

Polska Makieta Modułowa H0
https://pmmh0.pl

Wideo

Wideo na YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=2P0UD0BWu40

Grafika

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce

Makieta kolejowa PKP - Stacja Zielona - Lokomotywy parowe w polsce


Spędziłeś wiele lat na budowaniu modeli kolejowych? Czy nie byłoby miło, gdybyś mógł zaprezentować swój model światu? Telewizja Pilentum oferuje taką możliwość: Możesz dotrzeć do milionów odbiorców i zaprezentować swoją makietę kolejową na kanale YouTube firmy Pilentum. Nie ponosisz żadnych kosztów. Napisz na poniższy adres e-mail.

PILENTUM TELEVISION
post @ pilentum-television.com
Opublikowano: 13 stycznia 2024 r.