Modelljernbane for rangeringsoperasjoner - Togdiorama av MTD Treinenclub

Modelljernbane for rangeringsoperasjoner - Togdiorama av MTD Treinenclub

Video № 524
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_yrdL8RrZxE

I denne videoen presenterer modelljernbaneklubben «MTD Treinenclub» fra Edegem i Belgia sin flotte modelljernbane i skala HO, som kalles «Den Overslag». Fokuset er på en godsstasjon fra det nasjonale jernbaneselskapet i Belgia. Den grunnleggende ideen med den lille modelljernbanen er at godstog kan ankomme og avgå fra godsstasjonen.

Under lasting og lossing av godsvognene ble de trukket av små rangeringslokomotiver. Denne modelljernbanen, spesielt bygget for rangeringsoperasjoner, har en størrelse på 1,90 m x 0,90 m. I tillegg er det en hovedlinje som går rundt godsstasjonen. På hovedlinjen er det pendeltog, passasjertog og andre godstog.


Pilentum Television