Modelljärnväg med spårvagnar och tåg från centralstationen i Rotterdam i skala HO av Thom Raven

Modelljärnväg med spårvagnar och tåg från centralstationen i Rotterdam i skala HO av Thom Raven

Video № 536
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=yWQ3QxFQ77A

På utställningen för modelljärnvägar «Modeltrein Expo On TraXS» överraskade den nederländska modellbyggaren Thom Raven publiken med en enastående modelljärnväg. Han återskapade den gamla centralstationen i Rotterdam i Nederländerna, som inte längre existerar. Modelljärnvägens form är anmärkningsvärd eftersom den består av fyra sektioner som innehåller ett mycket detaljerat diorama av staden Rotterdam.

Den första sektionen, som ligger i modelljärnvägens centrum, består av två plattformar där modelltåg anländer och avgår från två rangerbangårdar. Dessa två rangerbangårdar utgör den andra och tredje sektionen, installerade på en längd av tre meter vardera till vänster och höger. Olika tåg anländer och avgår från den vänstra rangerbangården till den högra rangerbangården.

Den fjärde sektionen är dold bakom plattformarna. Det är modelljärnvägens hjärta, eftersom Thom Raven har byggt ett stadsdiorama som skildrar den gamla stationsförgården, där spårvagnar och bussar går. Bakom plattformarna finns ett mycket detaljerat diorama av staden Rotterdam som återspeglar atmosfären på 1960-talet.


Pilentum Television