Modelljärnväg för växlingsverksamhet - Tågdiorama av MTD Treinenclub

Modelljärnväg för växlingsverksamhet - Tågdiorama av MTD Treinenclub

Video № 524
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=_yrdL8RrZxE

I den här videon presenterar modelljärnvägsklubben ”MTD Treinenclub” från Edegem i Belgien sin fantastiska modelljärnväg i skala HO som kallas ”Den Overslag”. Fokus ligger på en godsstation från Belgiens nationella järnvägsbolag. Grundtanken med den lilla modelljärnvägen är att godståg kan ankomma och avgå från godsstationen.

När godsvagnarna lastas och lossas dras de av små växellok. Denna modelljärnväg, som är speciellt byggd för rangering, har en storlek på 1,90 m x 0,90 m. Dessutom finns det en huvudlinje som går runt godsstationen. På huvudlinjen går pendeltåg, persontåg och andra godståg.


Pilentum Television