Во светот на моделот возови

Пилентум Телевизија е една од водечките видео мрежи за играчки возови, модел железници и железничко моделирање. Пилентум Телевизијата претставува висококвалитетен документарен филм за прекрасниот минијатурен свет на модели возови, за најголемиот модел на железнички распореди и за најдобрите модел на железнички приказ на YouTube. Ајде да го откриеме светот на моделот возови: има повеќе од 350 видеа, бесплатно.PILENTUM TELEVISION
www.pilentum-television.com