Kolej polowa - Makieta (diorama) wąskotorowej kolejki polowej

Kolej polowa - Makieta (diorama) wąskotorowej kolejki polowej

Video № 529
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=dL7OCJ_vA9A

We Francji istnieje klub modelarzy transportu kolejowego o nazwie „Club de Modélisme Multi-Discipline Escadrille Saint Michel”, który skupił się na wąskotorowych kolejach polowych Niemiec Wschodnich. Czterej modelarze kolejowi: Bernard Daillan, Didier Mozer, Michel Valladeau i Jacques Royan zbudowali dioramę kolejową w skali 1/43.5 przedstawiającą wschodnioniemiecki krajobraz z koleją polową i linią tramwajową Tatra.

Po lewej stronie dioramy kolejowej znajduje się socjalistyczny dom mieszkalny, jaki był typowy w Niemczech Wschodnich. Za domem znajduje się fabryka torfu. Bezpośrednio przed fabryką znajduje się przystanek dla tramwaju. W stałych odstępach czasu kolejka polowa zaczyna się wewnątrz fabryki, przecina linię tramwajową i biegnie na prawą stronę dioramy. Na pierwszym planie rozciąga się niewielki plac targowy, na którym zaparkowane są samochody i znajduje się przejazd kolejowy.


Pilentum Television