En fransk modelljärnväg i skala N och tåg från SNCF vid järnvägsstationen i L’Arbresle

En fransk modelljärnväg i skala N och tåg från SNCF vid järnvägsstationen i L’Arbresle

Video № 530
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=XRRdXQQ6y3o

I den här videon besöker vi Marcel Segals modelljärnvägsverkstad. Marcel är en järnvägsentusiast som bor nära Paris i Frankrike. Just nu håller han på att bygga en mycket stor modulär modelljärnväg som till slut kommer att mäta 12 x 3 meter. Tre järnvägsmoduler är redan konstruerade. Slutligen kommer modelljärnvägen att bestå av sju järnvägsmoduler.

Marcel har modellerat tågstationen i L’Arbresle. Stationen är en järnvägskorsning mellan två huvudlinjer i den franska järnvägstrafiken. L’Arbresle ligger ungefär 20 kilometer nordväst om Lyon.

Med tiden kommer Marcel att bygga en stor modelljärnväg. Därför får vi en förhandsvisning av de tre järnvägsmoduler, som är färdiga. En stor del av hans modelljärnväg kommer att vara helt handgjord, till exempel byggnader, viadukter, belysning, landskapsplanering, gångbroar, träd, stenmurar, vägar och järnvägssignaler.


Pilentum Television