Den gamla stålbron för smalspåriga järnvägar i Sachsen

Den gamla stålbron för smalspåriga järnvägar i Sachsen

Video № 527
YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=DAfFfFNJcfM

Det fanns en gång en enorm stålbro i Sachsen, Tyskland, som byggdes 1904 och användes av de sachsiska smalspåriga järnvägarna. Det var järnvägens guldålder, när ånglokomotiv revolutionerade transporterna. För att övervinna berg och dalar byggdes en 180 meter lång stålbro.

Stålbron var den mest framträdande byggnaden i Saxens järnvägsnät. Järnvägsbron var i drift fram till 1967. Därefter stod den oanvänd i tio år, eftersom även tågtrafiken upphörde. Slutligen revs Greifenbachtalbron 1977. Få människor minns fortfarande denna spektakulära järnvägsbro. Men det finns många historiska foton och vykort av denna bro, eftersom den var unik.

Jochen Klinger och Jens Petermann var så fascinerade av den här broens historia att de bestämde sig för att återuppbygga bron i skala 1/87. De två modellbyggarna har konstruerat en modelljärnväg som har en storlek på 3,50 x 1,25 meter. Bron har återskapats i skala och har en längd på 2,10 meter. Höjden på bron är 0,4 meter. Medan Jochen Klinger ritade bron och byggde den av papper samt laserskuren kartong, tog Jens Petermann hand om landskapsarkitekturen.


Pilentum Television