Modelová železnice a modelářství

Objev překrásný svět miniatur modelů železnic. Pilentum Televize zhotovuje fotky a videa největších a nejhezčích kolejišť světa. V tuto chvíli existuje více než 360 videí o vysokorychlostních vlacích a parních lokomotivách. Videa obsahují anglický popis, ale i český popis.

https://www.youtube.com/user/pilentumVychází se z aktuální skutečnosti, z plánů a náčrtů současných i historických, z fotografií a dalších záznamů, a ve větší nebo menší míře se do výroby modelu zapojuje i fantazie modeláře. Díky spojení jednotlivých modelových prvků v jeden celek se vytváří dojem ucelené krajiny – vzniká modelová krajina. Do ní se umísťují jednotlivé funkční prvky železniční, případně i jiné dopravy.

Model je zasazen co nejdůsledněji do určité roční doby a především železniční epochy a umožňuje i co nejvěrnější napodobení železničního provozu typického pro toto období. Jelikož železniční modelářství je náročné hlavně na prostor, který zabírá právě modelové kolejiště, vzniká proto spolková činnost v klubech železničních modelářů.

V některých zemích světa jsou zvyklostně měřítka a rozchody rozdílné, než podle norem platících pro ČR. Ve Velké Británii a USA jsou běžná měřítka vycházející ze snadného přepočtu palců a stop - např. velikost 00, vlaky v měřítku 1:76 na kolejích o rozchodu 16,5 mm (H0). Neobvyklý systém má také Japonsko, které pro rozchod N používá měřítko zmenšení 1:148, kromě vlaků Šinkansen, které jsou modelovány 1:160. Kromě kolejí normálního rozchodu má každé měřítko také přiřazeny menší rozchody, představující provoz na úzkorozchodných železnicích.


Typy modelových kolejišť

Panelová:
Jedná se o kolejiště umístěná na jednom pevném panelu. Ten se obvykle skládá z rámu, a na něm položených rovinách pro pokládku kolejnic (mohou být ve více patrech nad sebou) po kterých je vedena trať. Rám může být vícedílný pro snadnější stěhování, avšak s častým převozem kolejiště se nepočítá. Panel funguje jako uzavřený funkční celek, obvykle není zamýšleno mechanické ani elektrické napojení na jiné tratě mimo panel.

Segmentová:
Kolejiště se skládá z několika segmentů. Segmenty se napojují přes rozhraní, které není univerzální, kolejiště tak umožňuje pouze jednu možnost sestavení. Výhodou jsou menší rozměry dílů i možnost záměny segmentů v budoucnu. Často se používá, není-li v domácnosti stálý prostor pro kolejiště.

Modulová:
Modulová kolejiště se skládají z většího množství modulů s normovanými čely. To dovoluje jejich záměnu a stavbu nejrůznějších „layoutů“ (kolejových plánů). Modulová kolejiště staví nejčastěji členové klubů železničního modelářství a pořádají modulová setkání, obvykle ve větších prostorách (haly, tělocvičny), ve kterých staví modely rozsáhlejších částí modelové železniční sítě. Modulová kolejiště jsou řízena digitálně, běžně se po tratích pohybuje až několik desítek vlaků současně.


Skrytá nádraží

Jednou z věcí, která výrazně odlišuje železniční model od jeho skutečné předlohy, je existence skrytých nádraží. Skutečná železniční síť je, až na výjimky, velmi rozsáhlá, a model tedy obvykle zachycuje pouze její malou část. Má-li kolejiště splňovat nároky na modelovost, musí mít část, která v modelu, zjednodušeně a na menší ploše, zastupuje „zbytek železniční sítě“. Tato část se nazývá skryté nádraží.

Na panelových kolejištích se obvykle umisťuje do prostorů skrytých zrakům diváků, na modulových kolejištích jsou to obvykle koncová nádraží se zjednodušeným zhlavím bez vymodelované krajiny. Skrytá nádraží slouží hlavně k uchovávání souprav, které zrovna nejsou ve viditelné části, k optickému prodloužení jízdy vlaků.


Elektronika řídící systémy a digitální řídicí systémy

Lokomotivy bývají vybaveny jako hnací jednotkou malým cca 12V motorkem na stejnosměrný nebo střídavý proud. Směr pohybu stejnosměrné lokomotivy je ovlivňován polaritou elektrického proudu v kolejích. Proud je do kolejnic pouštěn ze zdroje, kterým bývá transformátor s regulací a měnit polaritu u stejnosměrného elektrického proudu. Změna polarity slouží ke změně směru jízdy lokomotiv. Snižování a zvyšování napětí v koleji imituje reálný pohyb vlaku - vlak se nezastaví na místě, ale brzdí postupně.

S příchodem miniaturních elektronických součástek a jednočipových procesorů za minimální cenu se do řízení modelové železnice začala prosazovat digitalizace. Princip digitálního řízení spočívá v přenosu povelů jednotlivým vozidlům pomocí kódů, které jsou přidány jako střídavá složka do napájecího napětí.

Řídicí systém je tvořen centrální řídicí jednotkou, která přijímá povely od ručních ovladačů a případně i od jiných vstupních zařízení (například PC), dále zesilovače signálu, vedení k vozidlům a příslušenství a jednotlivých vozidel a ovládaného příslušenství, které jsou vybaveny tzv. dekodéry. Signály z řídicí jednotky jsou zasílány všem přijímajícím zařízením současně. Aby zařízení reagovalo pouze na signály, které jsou mu určeny, má přidělenu tzv. adresu, každé zařízení má jinou. Protože při provozu na kolejích dochází k rušení, řídicí jednotka periodicky opakuje všem zařízením všechny aktuálně platné povely tak, aby je zařízení v případě špatného příjmu mohla přijmout co nejdříve.

Výhody:
Možnost provozovat více modelů na kolejišti bez nutnosti oddělovat vozidla izolovanými úseky. Možnost použití počítače jako ovládacího panelu. Možnost naprogramování realistického chování modelu (plynulé zrychlování a zpomalování, přesně regulovaný režim pomalé jízdy).

Nevýhody:
Vyšší počáteční investice do systému. Každý model je třeba vybavit dekodérem. Větší nároky na dobré elektrické vlastnosti modelu (odrušení, sběr proudu).

Modelová železnice v měřítku N z východního Berlína

Modelová železnice v měřítku N z východního Berlína

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Z5t0PArvyGw


Parní lokomotiva: Nehrajte si s parními lokomotivami nebo se zamilujete!

Parní lokomotiva: Nehrajte si s parními lokomotivami nebo se zamilujete!

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=hio0hvRL3ao


Vysokorychlostní vlak a Vysokorychlostní železniční trať: Modulová kolejiště velikost N KATO

Vysokorychlostní vlak a Vysokorychlostní železniční trať: Modulová kolejiště velikost N KATO

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=vNMMSTq2cIg


Parní lokomotivy a dieselové lokomotivy ve Švýcarsku: Parní dráha sedlem Furka

Parní lokomotivy a dieselové lokomotivy ve Švýcarsku: Parní dráha sedlem Furka

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=5h79vZsEXTA


Modelová železnice v měřítku H0 ze Švýcarska: Rhétská dráha (RhB)

Modelová železnice v měřítku H0 ze Švýcarska: Rhétská dráha (RhB)

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=U2jSROmG4IQ


Modelová železnice v měřítku H0 s parní tramvaje a parní lokomotivy

Modelová železnice v měřítku H0 s parní tramvaje a parní lokomotivy

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=sytoHjvcCoM


Model železnice Thornbury Hill v měřítku OO s britskými modelovými vlaky

Model železnice Thornbury Hill v měřítku OO s britskými modelovými vlaky

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=citQfnLYIFE


Modelová železnice - Pohled z vlaku - Panelová kolejiště: 420 Metry čtvereční

Modelová železnice - Pohled z vlaku - Panelová kolejiště: 420 Metry čtvereční

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=ILHcIh2N60o


Největší modelová železniční výstava světa - Warley Show

Největší modelová železniční výstava světa - Warley Show

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=xRtV3FSUd0w


Model železnice Alsaska ve Francii v měřítku 1/87

Model železnice Alsaska ve Francii v měřítku 1/87

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=z5zx9JoB9BQ


Výstava železničních modelů v muzeu v Drážďanech

Výstava železničních modelů v muzeu v Drážďanech

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_4PTTac21Dw


Stará železnice v Paříži - Modulová kolejiště velikost HO od François Joyau

Stará železnice v Paříži - Modulová kolejiště velikost HO od François Joyau

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=W4uffgNWThQ


Oktoberfest - známý jako Největší pivní festival světa

Oktoberfest - známý jako Největší pivní festival světa

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=rz9CW-JRRbs


Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších německých modelových železnic s parními vlaky v měřítku HO

Jedna z nejkrásnějších a nejznámějších německých modelových železnic s parními vlaky v měřítku HO

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=d9s0-HzOsYo


Miniatur Wunderland - Poznejte kouzlo výstavy největší modelové železnice na světě

Miniatur Wunderland - Poznejte kouzlo výstavy největší modelové železnice na světě

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=_LIxWm4o9OI


Dioráma TT - Velké kolejiště - KŽM Trutnov - Výstava železničních modelů a kolejišť v Kolíně nad Rýnem, Německo

Dioráma TT - Velké kolejiště - KŽM Trutnov - Výstava železničních modelů a kolejišť v Kolíně nad Rýnem, Německo

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=14ZqRe_H5ro


Modelová železnice v muzeu pro dopravu a železnici v Drážďanech

Modelová železnice v muzeu pro dopravu a železnici v Drážďanech

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=YvajTPVZkE0


Největší modelové kolejiště s reálnou předlohou - Černý les a Železnice

Největší modelové kolejiště s reálnou předlohou - Černý les a Železnice

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=Xb00IPgOefc


Model železnice v labském údolí ve velikosti H0

Model železnice v labském údolí ve velikosti H0

Video na YouTube:
https://www.youtube.com/watch?v=JcaqMQqXZZI


Tato webová stránka používá cookies k vylepšení našich služeb.
Pokud butete pokračovat v prohlížení, předpokládáme, že souhlasíte s jejich použitím.


Hlavní strana